2015 TEKOK sonucu açıklandı mı tekok sorgulama ekranı

2015 TEKOK sonucu açıklandı mı TEKOK sorgulama ekranı nasıl bakılır TEKOK sonuçları açıklandı sorgulama öğrenme 2015 tekok sonucu 2015 TEKOK sonucu açıklandı mı tekok sorgulama ekranı


19 Mayıs 2015 Salı 11:48

2015 TEKOK sonucu açıklandı mı tekok sorgulama ekranı

Hava Kuvvetleri tarafından beklenen TEKOK sonuçları açıklanmış bulunmaktadır. Adaylar sonuçlara göre şimdi de mülakata girecek ve buna göre alım gerçekleşecektir. Sonuç sorgulama için TEKOK resmi edu sitesine giriş yapıp TC ile sorgulama yapabilirsiniz. 2015 TEKOK sonucu açıklandı mı TEKOK sorgulama ekranı nasıl bakılır

TEKOK sonuçları yani Hava Kuvvetleri Komutanlığı 2014/1 yılı Sivil memur başvuru sonuçları açıklandı. 2015 yılı Sivil Memur Temini ile ilgili sonuçlar, İnsan Kaynakları Değerlendirme Seçme ve Yerleştirme Komutanlığı tarafından ilan edildi.

TEKOK sonuçları aşağıda ki linkte yer almaktadır.

www.tekok.edu.tr

a. EVRAK İNCELEME VE ÖN KONTROL

Seçim aşamalarına çağrılan adayların kimlik bilgilerinin ve seçim aşamalarına getirilmesi gereken belgelerin kontrol edilmesidir.

b. KİŞİLİK TESTİ

Adayların aidiyet, dürüstlük, kendi başına görev yapabilme, liderlik, zor şartlar altında çalışabilme gibi kişilik özelliklerinin, ruhsal durumlarının ve duygusal yapılarının tespitine yönelik anket şeklinde uygulanan testtir. Başarılı ya da başarısız değerlendirmesi bulunmamaktadır.

c. MESLEKİ UYGULAMA SINAVI

Uygulama sınavında adayın görev yapacağı konu ile ilgili bilgi ve beceri seviyesi ölçülmektedir. Sınav kapsamında bu aşamaya kadar gelen adaylara ihtisasına göre araç, gereç, silah ve cihaz üzerinde uygulama sınavı yapılmakta ve adayın gireceği ihtisaslarda mesleğe hazır bulunuşluğunu ölçmek amaçlanmaktadır. Uygulama sınavı 100 puan üzerinden değerlendirilmekte ve asgari 70 puan geçer not olarak değerlendirilmektedir. Uygulama sınavında %70'ten düşük not alan adaylar diğer seçim aşamalarına devam edememekte ve elenmektedirler.

ç. TEKOK MÜLAKAT

Adayların testlerle tespiti mümkün olmayan bilgilerinin öğrenilmesi ve bireysel özelliklerini tanımak amacıyla, adayın komisyon ile yüz yüze görüşmesi sonucu yapılan değerlendirmedir. Mülâkat sınavında; adayın genel görünümü, davranışı, konuşmasındaki akıcılığı, mantıklı ve aksaksız konuşması, anlama ve anlatma kabiliyeti, kendine güveni, psikolojik yapısı, davranışları ve Hv.K.K.lığına uygunluğu değerlendirilmektedir.

TEKOK sonuçları 2015

2015 TEKOK sınav sonucu

d. sağlık MUAYENE MERKEZİNE SEVK

Seçim aşamalarında başarılı olan adaylar, kendilerine verilen süre içerisinde 'Sivil Memur Adayı Olur' kararlı sağlık raporu almak için belirlenen askeri Hastanelere veya Yeşilyurt/İSTANBUL'da Hava Harp Okulunun içinde bulunan Hava Sağlık ve Muayene Merkezi Başkanlığına sevk edilmektedirler. Sevk edildikleri merkezden 'Sivil Memur Adayı Olamaz' kararlı sağlık raporu alanların itiraz hakları bulunmaktadır.

e. SEÇİM AŞAMALARINA İTİRAZ ESASLARI

(1) Seçim aşamalarının bir gün içerisinde bitirilmesi esas alınır. Mülakat aşamalarında elenme olması durumunda, elenme olan seçim aşamasının yapıldığı yer terk edilmeden aynı gün içerisinde yazılı itiraz etmek mümkündür.

(2) İtirazlar, 'İtiraz İnceleme ve Değerlendirme Komisyonu' tarafından, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre değerlendirilmekte ve itirazın sonucu adaya sözlü olarak aynı gün içerisinde bildirilmektedir.

(3) İtiraz Komisyonu tarafından başvuruları kabul edilen adaylar, ilgili komisyonda yeniden değerlendirmeye tabi tutulmakta ve başarılı olmaları halinde bir sonraki aşamadan itibaren devam edebilmektedir. İtirazın reddedilmesi halinde ikinci itiraz hakkı bulunmamaktadır.

4. ASIL VE YEDEK ADAYLARIN BELİRLENMESİ

a. Hastane muayenesi sonucunda gerekli sağlık raporu olumlu sonuçlanan adayların, ilgili mevzuatta belirtilen esaslara göre KPSS puanı, mesleki uygulama sınavı ve mülakat notu dikkate alınarak performans puanları hesaplanmaktadır.

b. Performans puan sıralamasına göre belirlenen asıl ve yedek aday isim listelerinin Hava Kuvvetleri Komutanlığı tarafından onaylanmasını müteakip, 22 Haziran 2015 tarihinde saat 17.00'da www.tekok.edu.tr internet adresinden duyuru yapılacaktır. Ayrıca bir çağrı mektubu gönderilmeyecek veya gazete ilanı verilmeyecektir.


YORUMLAR

300 karakter kaldı

İlgili Konular