Sınav sırasında edilecek dualar başarı sağlayan dualar

başarı getiren dualar sınav için okunacak dualar sınav sırasında edilecek dualar başarı sağlayan dualar


12 Ocak 2016 Salı 12:58

Sınav sırasında edilecek dualar başarı sağlayan dualar

Müslümanın tek sığını ellerini açarak ettiği dua olmaktadır. Şu sınav döneminde siz çalışarak elinizden geleni yaparak sınav dualarını okuyarak her şey için hayırlısı olacak şekilde olması dileği ile dua edebilirisiniz. Unutmayın ki dua sadece sizin sığınağınızdır fakat rabbim hakketmeyene sadece bir dua ile istediğini vermez. başarı getiren dualar sınav için okunacak dualar

Bir insanın teşebbüs ettiği bir işte, başladığı bir görevde başarılı olabilmesi için her şeyden önce çalışması, işin ve görevin gerektirdiği kurallara uyması gerekir. Bununla birlikte işinde ve görevinde başarılı olabilmesi için Allah'tan samimiyetle yardım istemesi de gerekir. Ancak o zaman umut edilir ki; Rab yardımda bulunsun

Sınav duası İmtihanda Başarılı Olmak İçin Okunacak dualar:

* 1 Bardak suya 184 kere ( Yâ Mukaddim ) İsmi Şerifini okuduktan sonra içmeye devam eden,Allahü Teala'nın izniyle imtihanda başarılı olur.

* İmtihana girerken İsra suresinin 80. ayeti kerimesi okunur:

(Rabbi edhilni müdhale sıdkın ve ehricni muhraca sıdkın vec'al li min ledünke sultânen nesirân)

'Ey Rabbim! Gireceğim yere dürüstlükle girmemi sağla; çıkacağım yerden de dürüstlükle çıkmamı sağla.Bana tarafından, hakkıyla yardım edici bir kuvvet ver.'

* İmtihana oturunca Tâhâ suresinin 25-26. ayetleri okunur:

(Rabbişrah li sadri.Ve yessir li emri.Vahlul ukdeten min lisani.Yefgahü kavli)

'Rabbim! Yüreğime genişlik ver,işimi bana kolaylaştır,dilimden bağı çöz ki, sözümü anlasınlar'

* İmtihan gecesi İsrâ suresinin 21. ayeti kerimesi 2970 kere okunur:

(Keyfe feddalnâ ba'zahüm alâ bâz)

'Nasıl bazılarını bazılarına üstün kıldık'

*Kalemi eline alınca Besmele çekip şu dua okunur:

(Ya Hayyü ya Kayyümü birahmetike esteğisü)

'Ey Hayy ve Kayyüm (ölmeyen diri ve her şeyi ayakta tutan)Allah'ım! Rahmetine sığınırım'

*'Bismillahirrahmanirrahim.Ya Hayyu,Ya Kayyum,Birahmetike estegisu'

'Allahım! Hayy ve Kayyum isminle ve rahmetinle yardımını talep ediyorum'

DUA:

1. Elem neşrah leke sadrek

2. Ve vada'na 'anke vizreke

3. Elleziy enkada zahreke

4. Ve refa'na leke zikreke

5. Feinne me'al'usri yüsren

6. İnne me'al'usri yüsren

7. Feiza ferağte fensab

8. Ve ila rabbike ferğab

Anlamı:

Biz senin için (mutlulugun) gögsünü açmadik mi? Senden yükünü indirmedik mi? O senin sirtini ezen yükü.

Senin sanini yüceltmedik mi? Demek ki, zorlukla beraber bir kolaylik vardir. Evet, zorlukla beraber bir kolaylik vardir.

O halde bos kaldin mi, yine kalk (baska bir is ve ibadetle) yorul. Ancak Rabbine yönel.

sınav duası

Sınavda okunacak dualar Türkçe: Paragraf veya şiir sorularında, önce soruyu sonra metni veya şiiri okuyun. Anlam bilgisi ile ilgili soruları kendi düşüncenize göre değil yazarın görüşüne göre cevaplandırın. Anlamını bilmediğiniz sözcükleri cümlenin gelişine dikkat ederek bulmaya çalışın.

İşlemleri yazarak çözün

Matematik: Soruyu, verilenle isteneni ayırt ederek okuyun. İşlem basamaklarını akıldan değil yazarak çözün, ayrıca işlem bittiğinde sağlamasını yapın. Sınavdaki üslü ve kare köklü sayılarla ilgili soruları incelerken öğretmeninizin konuyu nasıl anlattığını düşünün.

Doğru okuyup doğru anlamak önemli

Fen Bilimleri: Sadece biyoloji konularından (canlılar ve hayat) sorumlusunuz. Dolayısıyla soruları doğru çözmek için, doğru okuyup doğru anladığınızdan emin olmanız gerekiyor. Türkçe sınavında olduğu gibi paragraf sorularında önce soruyu, sonra paragrafı okumanız gerekiyor.

Hem bilgi, hem yorum gerekiyor

TC. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük - Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi: Bu testtlerde bilgi kadar yorum gerektiren sorular bulunuyor. Dolayısıyla soru ile ilgili bilgilerinizi tam hatırlamanız önemli. Çözerken takıldığınızda ise mantığınızı kullanmaya dikkat edin.

Sözcüklerin anlamını bilen yapar

Yabancı Dil: Bu alandaki soruların çözümü öncelikle sözcüklerin anlamını bildiğiniz ölçüde kolay olur. Soruların çoğunu Türkçe'de olduğu gibi doğru anlayarak çözebilirsiniz.

sınav öncesi okunacak dua

Zihin Açıcı, Hafıza Kuvvetlendirici ve Sınavda Başarılı Olmak İçin Dualar :

sınav duaları Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în, İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ.'

Ya kebîrü entellezî lâ tehdil ukûlü livasfi azametih.Subhane rabbiyel a'la.Sübhane men hüve külle yevmin hüve fi şe'nin.

Ya ğıyâsel müsteğîsîne velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm.

Allahummees'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb-el-Arş-il-azîm.Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i ve Rabb- el-Arş-il-Kerîm.Ve es'eluke bilâ ilâhe illâ Ente. Rabb-es-semâvât-is-seb'i vel'eradîn-es-seb'i ve mâ fîhinne.inneke alâ kulli şey'in kadîr. Rabb-işrah lî sadrî ve yessir lî emrî vahlul ukdeten min lisânî yefkahû kavlî.


YORUMLAR

300 karakter kaldı

İlgili Konular