Cuma ezanı kaçta okunuyor cuma namazı nasıl kılınır nasıl abdest alınır

namaz nasıl kılınır cuma namazı saat kaçta cuma ezanı kaçta okunuyor cuma namazı nasıl kılınır nasıl abdest alınır


14 Ocak 2016 Perşembe 20:44

Cuma ezanı kaçta okunuyor cuma namazı nasıl kılınır nasıl abdest alınır

Cuma namazı vakti diyanet tarafından yayımlanan takvime göre öğle namazı vaktinde kılınmaktadır ancak saat 12'den önce okunan yerlerde Cuma namazının ezanı yani öğlen vakti ezanı 12'de okunmaktadır. Memurlara bu konuda yapılan birçok düzenleme bulunduğunda buna bağlı olarak farklılıklar olacak mı bilinmemektedir. namaz nasıl kılınır cuma namazı saat kaçta

Cuma namaz vakitleri Müslümanlarda önemli bir toplanma günüdür. Bu günde Müslümanlar camide toplanırlar, okunan hutbeleri dinlerler ve birlikte cuma namazını kılarlar. Her hafta kılınan cuma namazı saatleri günün uzayıp kısalmasına göre değişiklik göstermektedir. Peki Cuma namazı saat kaçta? Cuma ezanı saat kaçta okunuyor? İstanbul, Ankara, İzmir, Adana, Bursa ve diğer tüm illerin cuma ezan vakitlerini haberimizde sizlerle paylaştık. İşte o ayrıntılar.

Cuma günü onaltı rek'at namaz kılınır. Bunun iki rek'atını kılmak farzdır. Öğle namazından daha kuvvetli farzdır. Cum'a namazı farz olmak için iki türlü şartı vardır:

1 - Edâ şartları,

2 - Vücub şartları.

Edâ şartlarından biri noksan olursa namaz kabûl olmaz. Vücub şartları bulunmazsa kabûl olur.

Edâ, ya'nî Cuma namazının sahîh olması için şartları yedidir:

1 - Namazı şehirde kılmak (Şehir: Cemâati en büyük camiye sığmayan yer demektir.)

2 - Devlet reisinin veya vâlinin izni ile kılmak. Bunların tayin ettiği hatib, kendi yerine başkasını vekil edebilir.

3 - Öğle namazının vaktinde kılmak.

4 - Vakit içinde hutbe okumak. Âlimler, Cum'a hutbesini okumak, namaza dururken (Allahü ekber) demek gibidir dedi.

Diyanet namazn vakitleri Ya'nî iki hutbeyi de, yalnız Arapça okumak lâzımdır. Hatib efendi, içinden Eûzü okuyup, sonra yüksek sesle, hamd ve senâ ve kelime-i şehâdet, salât-ü selâm okur. Sonra, vaâz ya'nî sevâba, azâba sebeb olan şeyleri hatırlatır ve âyet-i kerîme okur. Oturup kalkar. İkinci hutbeyi okuyup, vaâz yerine, mü'minlere duâ eder. Dört halîfenin adını söylemesi müstehabdır. Hutbeye dünya sözü karıştırmak haramdır. Hutbeyi, nutuk ve konferans şekline sokmamalıdır. Hutbeyi kısa okumak sünnettir. Uzun okumak mekrûhdur.

5 - Hutbeyi namazdan önce okumak.

6 - Cuma namazını cemâat ile kılmak.

7 - Câmi kapılarını herkese açık tutmak.

Cuma namazının vücûb şartları dokuzdur:

1 - Şehirde, kasabada oturmak. Müsafirlere farz değildir.

2 - Sağlam olmak, hastaya, hastayı bırakamıyan bakıcıya ve ihtiyarlara farz değildir.

3 - Hür olmak.

4 - Erkek olmak. Kadınlara farz değildir.

5 - Âkıl ve bâliğ olmak.

6 - Kör olmamak. Yolda götüren olsa bile, a'mâ olana farz değildir.

7 - Yürüyebilmektir. Nakil vâsıtası olsa bile felçliye, ayaksıza farz değildir.

8 - Hapsedilmiş olmamak ve düşman korkusu, hükûmetten, zâlimden korkusu olmamak.

9 - Fazla yağmur, kar, fırtına, çamur ve soğuk olmamak.

diyanet namaz vakitleri

Cuma ezanı saat kaçta günü, öğle ezânı okununca, onaltı rek'at Cuma namazı kılınır. Bunlar sırası ile şöyledir:

1 - Önce, Cuma namazının dört rek'atlik 'İlk sünneti' kılınır. Bu sünnet, öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır. Buna niyet, 'Niyet ettim. Allah rızası için, Cuma namazının ilk sünnetini kılmağa, döndüm kıbleye' diye yapılır.

2 - Sonra, cami içinde ikinci ezân ve hutbe okunur.

3 - Hutbe okunduktan sonra, kâmet okunup cemâat ile Cuma namazının iki rek'atlik 'farzı' kılınır.

4 - Cuma namazının farzı kılındıktan sonra, dört rek'atlik 'Son sünneti' kılınır. Bunun kılınışı öğle namazının ilk sünneti gibidir.

5 - Bundan sonra, 'Üzerime farz olan kılamadığım son öğle namazının farzını kılmağa' diye niyet ederek, 'Âhir zuhur' namazı kılınır. Dört rek'atlik bu namazın kılınışı öğle namazının farzının kılınışı gibidir.

6 - Sonra da, iki rek'at 'Vaktin sünneti' kılınır. Kılınışı, Sabah namazının sünnetinin kılışını gibidir.

7 - Bundan sonra, Âyetel-kürsî ve tesbihler okunup, duâ edilir.

Cuma Gününün Sünnet ve Edebleri:

1 - Cumayı perşembe gününden karşılamak.

2 - Cuma günü gusl abdesti almak.

3 - Başı traş etmek. Sakalın bir tutamdan fazlasını ve tırnakları kesmek. Temiz elbise giymek.

4 - Cuma namazına mümkün olduğu kadar erken gitmek.

5 - Ön safa geçmek için, cemâatin omuzlarından aşmamalıdır.

6 - Câmide namaz kılanın önünden geçmemek.

7 - Hatib efendi minbere çıktıktan sonra hiç bir şey söylememek, konuşana işaretle bile cevap vermemek ve ezânı tekrarlamamak.

8 - Cuma namazından sonra Fâtiha, Kâfirûn, İhlâs, Felak ve Nâs sûrelerini yedi kere okumak.

9 - Ehl-i sünnet âlimlerinin kitablarından anlatan âlimlerin dersinde, va'zında bulunmak.

10 - Cuma gününü, hep ibâdetle geçirmek.

11 - Cuma günü salevât-ı şerîfe getirmek.

12 - Kur'ân-ı kerîm okumak, (Kehf) sûresini okumalıdır.

13 - Sadaka vermek.

14 - Ana-babayı veya kabirlerini ziyâret etmek.

15 - Evin yemeklerini bol ve tatlı yapmak.

16 - Çok namaz kılmak. Kazâya kalmış namazı olanlar, kazâ namazı kılmalıdır.

17 - Cuma gününü hep âhıret işleriyle


YORUMLAR

300 karakter kaldı

İlgili Konular